January 25th, 2012

tiger

Վարչապետի և նմանների հայրենիքի մասին

Քաքի կտորի մեջ որդ ա ծնվում ա, նայում ա դուրս
-- Պապա, պապա, ա շտո՞՞ էտը տակոյե սինեե՜, սինեե՜։
-- Էտը նեբը։
-- Պապա, պապա, ա շտո՞ էտը տակոյե զիլյոնըե՜, զիլյոնըե՜։
-- Էտը տռավա։
-- Պապա, ա շտո՞ էտը վակռուգ նաս կարիչնեվըե ի պլոխը պախնետ։
-- Ա էտը սինոկ, նազիվայետսյա՝ ռոձինա։

Շարունակությունն այն մասին, թո ոնց էս քաքլանները, որոնք հիսուն հազար չունեն Թումանյանի տունը առնելու համար, ակազըցը $258,000-ով էրկու հատ զուգարան են կառուցում։