?

Log in

No account? Create an account
 

Վարչապետի և նմանների հայրենիքի մասին

About Տվյալը մինիմալ

Previous Entry Վարչապետի և նմանների հայրենիքի մասին Jan. 25th, 2012 @ 11:30 am Next Entry
Քաքի կտորի մեջ որդ ա ծնվում ա, նայում ա դուրս
-- Պապա, պապա, ա շտո՞՞ էտը տակոյե սինեե՜, սինեե՜։
-- Էտը նեբը։
-- Պապա, պապա, ա շտո՞ էտը տակոյե զիլյոնըե՜, զիլյոնըե՜։
-- Էտը տռավա։
-- Պապա, ա շտո՞ էտը վակռուգ նաս կարիչնեվըե ի պլոխը պախնետ։
-- Ա էտը սինոկ, նազիվայետսյա՝ ռոձինա։

Շարունակությունն այն մասին, թո ոնց էս քաքլանները, որոնք հիսուն հազար չունեն Թումանյանի տունը առնելու համար, ակազըցը $258,000-ով էրկու հատ զուգարան են կառուցում։
Մեջդ մի՛ պահիր, մեկնաբանի՛ր
[User Picture Icon]
From:khlurd
Date:January 25th, 2012 06:03 pm (UTC)
(Link)
Թումանյանի տան պահով` լրիվ դուզ ես

մնացածով` ...., մի քիչ կանաչի պահն է
ինձ որ ասում են` կանաչ ես սիրում՞՞՞ թրքերի գույն է


մի խոսքով` իրենք փախան
[User Picture Icon]
From:silentium_x
Date:January 26th, 2012 10:25 am (UTC)
(Link)
թրքերի չէ, մուսուլմանների.թրքերինը՝ կարմիրն է։
[User Picture Icon]
From:khlurd
Date:January 26th, 2012 11:43 am (UTC)
(Link)
մեկ է` թրքերը փախան
(Մեջդ մի՛ պահիր, մեկնաբանի՛ր)
Top of Page Powered by LiveJournal.com